Specialistische Ambulante Begeleiding- individueel

Specialistische Ambulante begeleiding-

individueel

Specialistische Ambulante Begeleiding - individueel


Voor wie?


Ieder mens komt in zijn leven wel eens moeilijke situaties tegen, bijvoorbeeld binnen het gezin, school, werk, vrije tijd of in de sociaal-emotionele ontwikkeling. Heel vaak lukt het dan om zelf of met behulp van anderen je weg hierin te vinden. Maar soms lukt dit minder goed en loop je vast.  Wanneer er sprake is van specifieke problematiek, zoals bijvoorbeeld een verstandelijke beperking, autisme of ADHD, kan het nog moeilijker zijn om zelf de balans te bewaren. Ook grote levensgebeurtenissen kunnen zulke diepen sporen achter laten dat het zonder begeleiding niet meer lukt om de balans in het leven weer te vinden. Specialistische Ambulante begeleiding houdt in het begeleidingsaanbod begeleidingsaanbod rekening met eventuele beperkingen of bijzonderheden die horen bij deze problematiek.

 

Begeleiding wordt geboden bij uiteenlopende problemen, zoals:


* Problemen bij het functioneren in werk of dagbesteding

* Problemen bij het in stand houden van relaties

* Problemen met  sociaal-emotionele weerbaarheid

* Problemen met sociale vaardigheid

* Echtscheidingsproblematiek

* Negatief zelfbeeld

* (Faal)angst

* Hechtingsproblematiek

* Rouw en verlies

* Somberheid

* Leren accepteren en omgaan met somatische problemen of beperkingenSpeciallistische Ambulante begeleiding wordt in de de praktijk aangeboden aan kinderen, jongeren en volwassenen.


Hoe?

Specialisissche ambulante begeleiding gaat uit van de beperkingen maar vooral van de mogelijkheden die voortkomen uit deze specifieke problematiek.

Er wordt toekomstgericht en oplossingsgericht gewerkt aan het vergroten van eigen mogelijkheden om de problemen in het leven de baas te worden.

 


Specialistische ambulante begeleiding is er voor volwassenen, voor jongeren en voor kinderen.

Met volwassenen wordt in beeld gebracht welke problemen er zijn en daarna wordt er een begeleidingsplan opgesteld van waaruit gewerkt wordt aan het vergroten van vaardigheden of een nieuwe balans in het leven te vinden.


In de begeleiding van kinderen wordt er gericht gewerkt aan het helpen ordenen van emties en gedachtes. Daarnaast wordt er gewerkt aan het  verder vergroten van vaardigheden.Er wordt veel gebruik gemaakt van spel en van interventies uit verschillende begeleidingsmethodes, zoals Kids' Skills of Petje af voor Puk. Bij de begeleiding aan het kind worden uiteraard ook altijd de ouders nauw betrokken.


Kids' Skills

Petje af voor Puk

AAI - Paard of Pony

Wanneer gesprekken over de problemen en de gedachtes en gevoelens die daarbij een rol spelen niet voldoende oplossing bieden of wanneer het voeren van zulke gesprekken niet past bij de mogelijkheden van de client, kan er gekozen worden voor AAI (animal assisted interventions). Dit zijn sessies waarbij wordt gewerkt met een speciaal daarvoor geschikt paard of pony. In een rustige, veilige situatie kunnen de eigen gevoelens en gedachtes meer ervaren en geuit worden. Ook kan er gekeken worden naar vergelijkbare situaties in het dagelijks leven waar deze gevoelens en gedachtes ook een rol spelen. Gezamenlijk wordt er gezocht en geoefend op mogelijkheden om anders met deze gevoelens en gedachtes om te gaan of om anders in situaties te reageren.

Bij AAI wordt er niet op het paard gereden. Er worden oefeningen met het paard aan de hand gedaan en er wordt gebruik gemaakt van spelmateriaal. Door het speelse karakter is deze interventie ook zeer geschikt voor kinderen en jongeren die het moeilijk vinden om zich in gesprek te uiten of hiervoor minder gemotiveerd zijn. Ook wordt de pony regelmatig ingezet bij kinderen die problemen ervaren in de sociale weerbaarheid.