Gezinstherapie

Gezinstherapie


Voor gezinstherapie heeft de praktijk op dit moment helaas een clientenstop

Wanneer gezinstherapie?


In elk gezin komen wel eens spanningen voor. En meestal lukt het gelukkig om er met elkaar uit te komen. Maar soms lukt dat niet en worden spanningen tussen de gezinsleden groter. Gezinstherapie kan dan helpen om met elkaar in gesprek te komen, om meer te begrijpen van elkaars gedachtes en gevoelens en samen oplossingen te zoeken. Daarbij zoekt gezinstherapie vooral naar de patronen die tussen mensen zijn onstaan en die verandering in de weg kunnen staan.
Gezinsgesprekken

Gezinstherapie start vaak met het voeren van gezinsgesprekken. De therapeut helpt het gezin om op een positieve manier met elkaar in gesprek te komen en eigen oplossingen te vinden. Soms is het nodig om nog andere interventies in te zetten, zoals het neerzetten van een tafelopstelling, theraplay-interventies of een vorm van Functionele gezinstherapie.

In sommige gezinnen zal er voorgesteld worden om een aantal sessies te werken met AAI-interventies.

Hieronder leest u kort iets over de verschillende interventies.
Theraplay

In de praktijk wordt gezinstherapie aangeboden aan gezinnen met kinderen vanaf 3 jaar. Gezinsgesprekken sluiten vaak niet aan jonge kinderen. Bij deze jonge gezinnen worden dan verschillende spelvormen gebruikt.

Naast korte gesprekjes worden er speciale gezinsspelletjes gedaan, die helpend zijn om spelenderwijs aan de problemen in het gezin te werken..

Wanneer er sprake is van hechtingsproblematiek worden theraplay-interventies ingezet om de gehechtheid tussen ouders en kind te versterken.
Tafelopstelling

Een andere veel gebruikte interventie is het neerzetten van een tafelopstelling. Daarbij wordt een opstelling met poppetjes gemaakt waarbij de verschillende posities duidelijk worden in het gezin en er ook aandacht is voor de eigen geschiedenis van de ouders in hun eigen gezin van herkomt. Op deze manier kan het gezin inzicht krijgen in bestaande patronen in het gezin die verandering nog in de weg staan en gezamenlijk werken aan oplossingen.

.

Functionele Gezinstherapie

In gezinnen met kinderen vanaf 14 jaar kan functionele gezinstherapie aangeboden worden. Bij deze vorm van therapie wordt er rekening gehouden met de bestaande relationele verbinding tussen gezinsleden en wordt er gezocht naar een gezamenlijk thema of doel waar ieder op eigen manier een bijdrage aan levert. Deze vorm van gezinstherapie is zeer nuttig in gezinnen met jongeren die minder gemotiveerd zijn voor therapie. In de sessies ligt de aandacht minder op wat er in het vervelend tussen de gezinsleden mis is gegaan maar wordt er vooral gekeken naar de mogelijkheden en de positieve bedoeling van alle  gezinsleden. In de gesprekken ligt de aandacht vooral op ontikkeling en positieve verandering in de toekomst.

AAI met paard of pony

Met elk gezin wordt gezocht naar interventies die het beste aansluiten- vaak een combiantie van bovenstaande interventies. Ook kan er gekozen worden voor AAI (animal assisted inteventions) Hierbij wordt in overleg met het gezin besloten gedurende een of meer sessies aan het werk te gaan met een hiervoor opgeleid paard of pony. Dit gebeurt onder begeleiding van de therappeut en zo nodig met een co-therapeut.

Er worden door het gezin gezamenlijk oefeningen met het paard gedaan. Op deze manier worden de gezinspatronen zichtbaar en wordt ook duidelijk op welke manier ieder in het gezin een bijdrage kan leveren om de problemen gezamenlijk op te lossen.

Alle oefeningen vinden naast het paard plaats, er wordt niet op het paard gereden.