Relatietherapie

Relatietherapie


Voor relatietherapie heeft de praktijk op dit moment helaas een clientenstop

Wanneer relatietherapie?


Relatietherapie is een vorm van systeemtherapie die zich richt op de partnerrelatie. Voor relatietherapie kan gekozen worden wanneer een of beide partner spanning of onvrede ervaart over hoe het in de relatie gaat. De onvrede en spanningen zijn dan vaak al hoog opgelopen en het lukt de partners niet meer om in gesprek weer meer tot elkaar te komen.Relatietherapie kan dan helpen om in gesprek de gevoelens en behoeftes uit te spreken. De interactiepatronen die in de loop van de tijd zijn ontstaan kunnen meer duidelijk worden en er kan gezocht worden naar een nieuwe manier om met elkaar in contact te blijven. Ook wordt er aandacht besteed aan het verbeteren van de onderlinge communicatie, waardoor het in gesprekken beter lukt om gevoelens onder woorden te brengen en elkaar beter te begrijpen.


Relatietherapie wordt vaak gezocht wanneer de spanningen in de relatie langerdurend zijn en soms zo hoog oplopen dat er sprake is van een relatiecrisis. Daarnaast kan relatietherapie ook juist helpen wanneer er nog geen sprake is van een crisis in de relatie maar de partners ervaren dat ze uit elkaar groeien of dat het door spanningen in het gezin, het werk of de familie moeilijk is om nog op elkaar af te stemmen en gedachtes en gevoelens met elkaar te delen.

Relatietherapie kan helpen de verwijdering te overbruggen en helpt de partners samen een nieuw, prettiger communicatiepatroon te ontwikkelen.

Individuele relatietherapie


Relatietherapie richt zich op de interactie en onderliggende patronen tussen partners. Daarom zal relatietherapie veelal met beide partners plaatsvinden. Toch kan het ook nuttig zijn om individuele relatiegesprekken in te zetten. Reden hiervoor kan zijn dan een van beide partners niet kan of wil deelnemen aan gesprekken maar de andere partner wel behoefte heeft aan het nadenken over en werken aan de relatie. Er wordt dan individueel gestart en zal de partner soms op een later moment in het traject aan kunnen sluiten, maar het traject kan ook individueel voortgezet worden.


Werken met Een taal erbij

Individuele Gezinstherapie


Vanuit de eigen familiegesschiedenis kunnen er vraagstukken spelen die hun weerslag nog hebben in het volwassen leven van nu. Deze vraagstukken-van-vroeger-thuis  komen vaak weer meer op de voorgrond wanneer grote veranderingen in het leven plaatsvinden of bijvoorbeeld in de manier waarop invulling gegeven wordt aan het eigen ouderschap.

Door middel van individuele gezinstherapie wordt zichtbaar en voelbaar hoe gebeurtenissen en gevoelens soms generaties lang invloed hebben op hoe we nu in het leven staan. Als interventie wordt regelmatig Een taal erbij ingezet. Met behulp van duplopoppetjes wordt op tafel een familie-opstelling gemaakt die helpend is om naar deze generationele patronen te kijken.