Specialistische Gezinsbegeleiding

Specialistische gezinsbegeleiding


Wanneer specialistische gezinsbegeleiding?

Specialistische gezinsbegeleiding is een begeleidingsvorm die zowel geschikt is voor gezinnen met individuele problematiek bij gezinsleden als voor gezinnen waarbij levensgebeurtenissen het gezinfunctioneren zo beinvloeden dat individuele gezinsleden hierdoor in hun ontwikkeling of functioneren belemmerd worden.Voor wie?

Specialistische gezinsbegeleiding wordt vaak ingezet wanneer er meerdere gezinsleden behoefte hebben aan begeleiding of ondersteuning of wanneer er sprake is van een gezinsprobleem dat invloed heeft op alle gezinsleden. Het is dan belangrijk om samen te werken om daarna zonder hulp weer verder te kunnen.

Er kan sprake zijn van levensgebeurtenisssen die zowel op individuele gezinsleden als op het gezin als geheel grote invloed hebben. Bijvoorbeeld het verlies van een dierbare of verlies van werk of dagbesteding. Ook bij echtschedingsproblematiek in het gezin wordt vaak specialistische gezinsbegeleiding ingezet.

Deze vorm van gezinsbegeleiding wordt ook vaak ingezet wanneer ouders problemen ervaren in de opvoeding met hun kind of meerdere kinderen. Daarbij kan dan sprake zijn van een specifieke problematiek, zoals bijvoorbeeld ADHD of autisme. Omdat het voor deze kinderen vaak moeilijk is om deel te nemen aan gesprekken kan mediatietherapie ingezet worden. Door middel van mediatietherapie worden ouders ondersteund om zelf met een gericht plan te werken om hun kind verder te helpen. Ook de methode Geef me de Vijf kan hierin helpend zijn.
Hoe?

Uitgangspunt bij de begeleiding is een gezamenlijk plan. Daarnaast wordt er in beeld gebracht wat elk gezinslid nodig heeft en welke begeleidingsvragen er liggen. De eigen krachten van het gezin worden op deze manier optimaal verkend en ingezet.

Deze vorm van gezinsbegeleiding heeft raakvlakken met gezinstherapie, maar deze begeleidingsvorm is meer praktisch en ondersteunend van aard. Er wordt vooral gericht op het verhelderen en delen van emoties en er wordt toekomstgericht en oplossingsgericht gewerkt.

Het kan zijn dat het hele gezin betrokken wordt bij de begeleiding, maar er kan ook gekozen worden voor gesprekken met alleen de ouders, alleen de kinderen of alleen de ouders met één van de kinderen.
Waar richt de begeleiding zich op:


* Echtscheidingsproblematiek

* Psycho-educatie

* Ouder/opvoedingsondersteuning

* Rouwverwerking

* Communicatietraining

* EmotieregulatietrainingOpvoedingsondersteuning

met behulp van Geef me de 5